Vi ble opprettet i Stavanger 1975 under navnet VSL offshore, hovedsakelig for å installere spennsystem i Condeep konstruksjonene, eksempelvis Troll A, Statfjord A/B/C, Draugen, og Heidrun.

 

Når utbyggingen av GBS konstruksjoner avtok, ble den opparbeidete kompetansen og erfaringen benyttet på andre områder. I dag er hovedfokus på spennarmerte bruer og dekker, samt fjellforankringer med stang- og wirestag. Vi kan i tillegg levere løsninger for tunge løft, skyving, og oppspenning av skråstagbruer. Vi er og spesialister på etterspente dekker i bygg. Dette er en særdeles gunstig løsning med tanke på økonomi og romløsninger.  Vi utvikler nå også løsninger med fiberarmert betong og spennarmering, som vil gjøre totaløkonomi fordelaktig.